– Skulpturen er kjempeflott! Historielaget er veldig fornøyd. Den vil bli et løft for Kulturtorget, sier historielagsleder Unni Gangnæs.

Wilse var sogneprest i både Spydeberg og Eidsberg på slutten av 1700-tallet. I tillegg var han landmåler, forfatter, botaniker og meteorolog. For å nevne noe.

På selve nasjonaldagen – før borgertoget – skal den nye skulpturen av Jacob Nicolai Wilse avdukes. Han skal stå ved hjørnet av Eidsberg bibliotek, en perfekt plassering for en mann som ivret for at alle skulle lære seg å lese. Sognepresten delte selv ut bøker til de fattige.

Wilse var født i Danmark og døde i 1801, lenge før Grunnloven var et faktum. Likevel synes Gangnæs han hører naturlig hjemme i jubileumsåret.

– Hans enorme engasjement for et universitet i Oslo var en direkte forløper for den norske selvstendighetstrangen, sier hun.

Det er billedhugger og skulptør Bjørn Sørvang Hansen som har fått oppdraget med å lage en 170 centimeter stor statue av presten. Han har brukt gamle fotografier av Wilse, men det finnes ingen bilder av mannen i helfigur.

– Vi har likevel gått ut fra at han var en slank mann. Skulpturen skal opp på en granittsokkel, så han vil ruve i terrenget, sier Gangnæs.

Eidsberg Historielag har fått 300.000 kroner av Eidsberg Sparebank til prosjektet.