Båteier? Nå er det flere ting du bør sjekke

Det er på tide å ta opp båten eller sjekke at den er forsvarlig fortøyd i havnen før høststormene setter inn. Sjekk også hva forsikringen din dekker av skader under opplag.