Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles med fritidsbåter. Uforståelig, mener Norsk friluftsliv. 

Svein Harberg (H) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, ifølge Fædrelandsvennen. Organisasjonen Norsk friluftsliv reagerer på vedtaket, som de mener trosser faglige råd.

– Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannscootere med båt. Denne endringen har vannscooternæringen selv presset igjennom. Dette har ikke vært noe folkekrav, sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk friluftsliv.

Flere aktører imot oppheving

Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljø var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.

Etter de nye reglene må småbåtførere blant annet følge femknopsgrensen 50 meter fra steder hvor det foregår bading. Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.

 

– Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.

– Kritikkverdig

Organisasjonen Norsk friluftsliv har tidligere påpekt at en oppheving vil kunne utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og rødlistede fuglearter.

– Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.

Høringsrunden om frislipp av vannscootere resulterte i 17 innspill fra Sørlandet: Seks for og elleve mot. Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.

LES OGSÅ: Nesodden vil ha egne regler for vannskutere 

Svært skuffet

Den Norske Turistforening (DNT) er dypt skuffet over at regjeringen har opphevet begrensningene for vannscooterkjøring.

– Vi ser dessverre at regjeringen stadig flytter grensene for hvor mye motorisert ferdsel og støy som tillates i norsk natur. Snøscooterkjøring er ikke lenger begrenset til nyttekjøring. Det har også blitt åpnet for såkalt catskiing, at skiturister fraktes opp til fjelltoppen med støyende beltebiler i stedet for å gå opp selv. Og nå får vi i tillegg mer fartslek med vannscooter langs kysten. Her er regjeringen på helt feil kurs! sier styreleder Berit Kjøll.

(ANB-NTB)

LES OGSÅ: – Jeg vil ikke få ferien ødelagt av motorbrøl på stranda