Bekymring for brønner på Flaskebekk

Flaskebekken er forurenset, og nå er det også påvist glykol i brønner.

Flaskebekken er forurenset, og nå er det også påvist glykol i brønner. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Omfattende analyse påviser glykol i to av 10 brønner.

DEL

I desember ble 10 brønner i Flaskebekkområdet testet av konsulentfirmaet Rambøll for forurensning i forbindelse med forurensningssaken ved Tangenåsen.

Resultatene fra analysene viser konsentrasjoner av glykol i to av 10 prøvetatte brønner. Det ene borehullet er øverst i Flaskebekkveien og det andre et stykke ned i Øvreveien.

Begge overskrider grenseverdien for drikkevann på 10 mikrogram per liter. Imidlertid bør funnene undersøkes nærmere og brønner hvor det er funnet glykol er derfor planlagt prøvetatt på nytt. Det skal i tillegg tas prøver av flere brønner i nærheten av brønnene, og det skal utarbeides en rapport om resultatene.

Rambøll vil ta kontakt med grunneierne for ny prøvetaking både der det er tatt prøve samt utvidelse av prøvetaking for nye eiendommer. Inntil videre anbefaler kommunen at man ikke drikker vann fra bønner som er eller kan være foruren

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags