Hyppige oljeskift var lenge en naturlig del av bilholdet. Men så begynte bilprodusentene å strekke intervallene betydelig. Penger og arbeid spart, tenker kanskje du?

Joda, det er riktig. Men også denne medaljen har en bakside, skriver Broom.no.

– Lange oljeskiftintervaller på nyere biler er en medvirkende årsak til mange feil som er svært dyre å utbedre.

Det sier Torbjørn Lind, daglig leder i Car Protect, som er en av en håndfull aktører som tilbyr garantiforsikringer på det norske markedet.

Garantiforsikring er kort fortalt en utvidelse av bilens garantiperiode utover fabrikkgarantien, som i dag for de fleste bilmerker er 5 år/100.000 kilometer. Noen har også større kjørelengde.

Den norske gjennomsnittsbilen går ca. 15.000 kilometer årlig.

Oljen blir "oppbrukt"

Nyere biler i dag har oljeskiftintervall på opptil 30.000 kilometer. Dette er svært langt å kjøre på samme olje, selv om motorene er langt bedre enn tidligere, og det nå benyttes syntetisk olje av høy kvalitet.

Oljens oppgaver er å beskytte, kjøle og rense. Den skal smøre bevegelige deler, ta opp sotrester fra forbrenningen og bidra til å holde arbeidstemperaturen på riktig nivå. Etter hvert som milene går, vil oljen gradvis bli ”oppbrukt” og få dårligere evne til å løse sine oppgaver godt nok.

Tøffe forhold

Kaldstart, store temperatursvingninger, mye småkjøring med vekslende kald og varm motor, kondensdannelse og lignende er med på å slite på oljen. Det oppstår like mye smuss, sot, kondens og avleiringer i en motor i dag som tidligere, og urenhetene legges ofte igjen i toppen.

Det mange kanskje glemmer litt, er at vi her i landet har spesielt krevende driftsforhold for biler. Klimaet er tøft, med store og ofte raske temperatursvingninger, og med til dels veldig lave vintertemperaturer.

Mange kjører lite, og noen med mange småturer. Hyppige start og stopp øker belastningen også for oljen, og gjør at oljen forringes.

Slakt kamkjede kan bli dyrt!

– Vi ser flere og flere feil som henger sammen med for lange oljeskiftintervaller, fastslår Torbjørn Lind.

– Et typisk eksempel er kamkjede som blir slakk. Smøring av strammemekanismer til kjede fungerer ikke optimalt.Dette kan føre til veldig dyre reparasjoner,. Dyrere og dyrere jo lenger man kjører før man gjør noe med det. Her snakker vi reparasjon som i beste fall kan koste rundt 20.000 kroner – i verste fall over 90.000.

Skift olje hver 15.000 kilometer!

– Har man da passert 100.000 kilometer, og garantien er utløpt, blir det med andre ord veldig dyrt for den uheldige bileieren. Turboer er også mye utsatt for feil som henger sammen med sjeldne oljeskift. Typisk kostnad her er gjerne i området 15.000 – 25.000 kroner, pluss arbeid og moms, sier Torbjørn Lind, som har følgende anbefaling til bileierne:

– Å kjøre opptil 30.000 kilometer på hvert oljeskift er altfor langt. Skift olje hver 15.000 kilometer, så kan du i det lange løp bli spart for mange uvelkomne utgifter.

Brooms bilekspert Benny Christensen er enig:

– Oljeskift fremstår kanskje som like banalt som å fylle på spylervæske og sjekke lufttrykket i dekkene. Men det er fortsatt svært viktig. Oljeskift er en billig forsikring, og bør gjøres minst en gang i året, uansett kjørelengde, mener jeg. Man bør også huske å bytte oljefilteret i samme slengen. Det er dessuten viktig å bruke olje av god kvalitet. En del motorer krever spesielle oljekvaliteter. Bommer man her kan det gå galt.

– Vekt har blitt viktigere og viktigere de siste årene. Derfor er en del av motorens deler nå ikke like solide som de var for bare noen år siden. Det blir derfor feil å tenke at nye motorer er så gode at det ikke lengre er så nøye med oljeskift, sier Benny til slutt.