[Nettavisen] Dieselpartikkelfilter koster over 20.000 kroner å skifte. Med enkle grep unngår du ekstraregningen.

Dersom bilen i all hovedsak brukes til småkjøring, kan partikkelfilteret tettes fordi avgassene aldri blir tilstrekkelig varme til å brenne det rent. Filteret tettes da av sotpartikler fra eksosen. Dette til tross for at det er selvrensende og ment å vare bilens levetid.

Utskifting av partikkelfilter koster over 15.000 kroner, enkelte ganger helt opp i 25.000 kroner.

Mange oppdager et varsellys i dashbordet eller at bilen går dårligere - eller begge deler - og veldig ofte er det da partikkelfilteret som er i ferd med å tette seg.

Hyppigere kaldstarter, som er mer vanlig i Norge enn resten av verden, bidrar også til nedsotingen.

Hvis varsellampen for partikkelfilteret tennes, må bilen ikke stoppes. Du bør raskest mulig få bilen opp i over 60 km/t og holde denne hastigheten i en halv time.

Da oppnår du høy nok temperatur i filteret til at selvrensingen aktiveres slik at du greier å brenne filteret rent. Og du har spart deg for 20.000 kroner!

Et forebyggende grep er å kjøre på litt høyere turtall enn optimalt av og til. Du bør dessuten også påse å kjøre i over 60 km/t i minst en halv time jevnlig.

Dersom filteret ikke lar seg brenne rent, må det skiftes ut. En rensing er kun en midlertidig løsning.

Ved kjøp av ny bil har du fem års reklamasjonsrett gjennom forbrukerkjøpsloven (det som bilforhandlerne kaller for garanti. I praksis er det kun lakkgarantien og rustgarantien som er reelle garantier).

Du har to argumenter når du reklamerer: Partikkelfilteret er ment å vare ut bilens alder. Og småkjøring må også defineres som normal bruk av bilen.

Derfor bør man i utgangspunktet kunne rette et slikt krav til bilforhandleren. Men dersom bilforhandleren har gjort deg kjent med at du jevnlig må opp i høye hastigheter for å holde filteret rent, har du en svekket klagesak. Sjekk i bilens instruksjonsbok om det står noe om å måtte kjøre i høye hastigheter for å brenne filteret rent.

Det er altså småkjøringen som tetter partikkelfilteret. Det gjelder typisk familiens nummer to-bil. Da kan det likevel være mest lønnsomt å velge bensinbil. Derfor bør familiens typiske nummer to-bil være en bensinbil. (ANB)