Frykter det er kroken på døra for svømmeklubben

– I driftsforutsetningene skal all skolesvømmming i Frogn dekkes inn av de andre inntektene våre, opplyste Siv-Katrin Ramskjell, daglig leder i Bølgen bad, om i en orientering formannskapets møte i forrige uke.