– Prosjektet har solgt meget bra og vi regner med at alle leilighetene er solgt før ferdigstillelse

Byggearbeidene på den gamle Esso-tomta på Tangen går sin gang. Nå forsvinner snart også kjempekrana som har ruvet over Tangen i månedsvis.