Drøbak-firma sliter med å selge Vestbys dyreste tomt - nå tar man dette grepet

Alexander Nicke, eier av Ringveien 58, skal nå dele den store tomten i tre, og håper det blir lettere å selge tomtene på privatmarkedet enn til profesjonelle utbyggere.