Ikke alle produkter er egnet for bruk i mikrobølgeovnen, og ifølge Tryg forsikring risikerer man at det oppstår branntilløp dersom man setter inn materialer som ikke er godkjent merket. I tillegg kan man få redusert erstatning fra forsikringsselskapet.

Kopp

– Vi vet at de som omkommer i brann stort sett dør av gassforgiftning. Det er derfor viktig å sjekke at gjenstandene er ment for bruk i mikrobølgeovn, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding.

For noen få dager siden måtte brannmannskaper i Tønsberg rykke ut i forbindelse med et branntilløp ved Sykehuset i Vestfold hvor noen hadde satt en kopp i mikroen som ikke tålte varmen fra mikrobølgene.

– Det er store brannfare forbundet med feil bruk av plastartikler i mikrobølgeovn. Plasten smelter og kan ta fyr, og det utvikler giftig gass. Man bør derfor sjekke at produktet er laget for å tåle å bli oppvarmet i en mikrobølgeovn, sier Setnes.

De fleste husholdningsartiklene som er ment for mat er merket med et tegn som sier om den kan brukes i mikrobølgeovnen eller ikke.

– Merkingen finner man som oftest på undersiden. Her kan man se om den tåler oppvarming i mikrobølgeovn, om den er beregnet for matlaging, og om den tåler bruk i oppvaskmaskin m.m. Det står gjerne også hvor høy temperatur den tåler.
Følger man disse anvisningene er man trygg, sier Setnes.

Starter oftest på kjøkkenet

Ifølge Setnes er det nok mange som tar for gitt at hard plastemballasje kan varmes i mikroen, men det finnes også produkter som er laget av materialer som hindrer mikrobølgene i å varme opp maten, og noen avgir også skadelige stoffer til maten.

– Mikrobølgeovnen er et flott redskap, og lett å bruke. Den kan til gjengjeld være tilsvarende farlig om den brukes feil. Pass spesielt på at barn lærer seg å sjekke at gjenstander tåler å settes inn i ovnen før den tas i bruk.

I løpet av 2016 rykket brannvesenet ut til 3.138 branner i privatboliger, og nesten halvparten av tilfellene var branner eller branntilløp ved komfyren. Vel 57 prosent av alle brannene og branntilløpene starter ifølge Tryg på kjøkkenet.

Unngå brann i mikrobølgeovnen

Materialer og gjenstander ment for kontakt med næringsmidler skal være merket av produsenten. Denne merkingen kan være et glass-/gaffelsymbol, en setning som inneholder formuleringen for næringsmidler eller en karakteriserende varebetegnelse. En viktig del av merkingen består også i en angivelse av produktets begrensninger. Les også ovnens bruksanvisning så du slipper ubehagelige overraskelser.

Følgende materialer kan normalt benyttes forutsatt at de er merket fra
produsent:

   Varmebestandig glass, keramikk, porselen og stentøy.
   Polyetylentereftalat (PET). PET er ofte merket PET eller et ett-tall inne i
   en trekant.
   Plastbokser, stekeposer av PET og plastbelagte pappbokser belagt med PET inn
   mot næringsmiddelet.
   Plastbeholdere, som er spesielt beregnet til bruk i mikrobølgeovn, kan være
   fremstilt av polypropylen; ev. merket med PP eller et fem-tall, eller high
   density polyethyen eller merket med HDPE eller et to-tall.
   Beholdere av PP og HDPE bør kun anvendes til retter med lavt fett- og
   sukkerinnhold.
   Lave aluminiumsbakker kun i mikrobølgeovner produsert etter 1980, sjekk
   ovnens bruksanvisning.
   Plastfilm, som er beregnet til mikrobølgeovn les merkingen på emballasjen.
   Små stykker aluminiumsfolie kan brukes til f.eks. til å dekke til ben på
   fjærkre og halen på fisk for å unngå at de blir overkokt/-stekt. Det er
   viktig at aluminiumsfolien er minst to centimeter fra ovnsiden, ellers kan
   det dannes gnister som skader ovnen.

Følgende materialer må ikke brukes med mindre det er spesifikt angitt av
produsenten:

   PVC både som film, begre, skåler etc. PVC-plast kan være merket med et
   tre-tall inne i et retursymbol.
   Alminnelig husholdningsfilm.
   Yoghurtbegre og lignende.
   Melamin (et plastlignende materiale som benyttes blant annet i barneservise
   og speiderkrus) bør ikke brukes, da det sprekker ved høy temperatur.
   Metaller, inkludert aluminium, kan ikke brukes i ovner produsert før 1980.
   Sjekk uansett ovnens bruksanvisning før metaller/metallfolier benyttes i
   ovnen.

Eksempler på materialer som er mindre egnet i mikrobølgeovn:

   Keramikk er mindre egnet. De kan ha sugd til seg fuktighet ved vask, slik at
   de sprenges ved oppvarming.
   Bortsett fra bakepapir bør papir og papp ikke brukes i mikrobølgeovn.
   Kjøkkenruller og servietter er ofte framstilt av papir som ikke er beregnet
   for kontakt med mat, spesielt ikke ved høyere temperaturer. Avhengig av
   kvaliteten kan papiret avgi skadelige stoffer til maten. Hvis tørkeruller
   skal brukes må forbruker sikre seg at de er merket for kontakt med
   næringsmidler.

Kilde: Vestfold interkommunale brannvesen, Matportalen.no