Budsjettdebatt i Frogn

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Danuta Kozon og kirken er den store budsjettvinner i Frogn i år. Kirkekonsertene er kommet for å bli. Debatten pågår nå...onsdag ettermiddag. I morgen i Amta kan du lese resultatet av budsjettdebatten.

DEL

Nesten alle partiene framhevet den vesle, vakre mørkhårete kvinnens betydelige innsats med å legge forholdene til rette for flotte kirkekonserter gjennom mange år. Nå vil partiene styrke hennes posisjon med 200.000 kroner i året i form av lønnsmidler.

Partiene hadde disse forslagene til budsjett neste år.

Høyre/Pensjonistpartiet

200.000 til Danuta Kozon 2007. 250.000 fra 2008 og de neste årene.

150.000 til Aktiv dagtid for å få mennesker under rehabilitering og forebygging ut blant andre mennesker.

Ny stilling som kombinert kirkegårdstjener/kirketjener.

250.000 til lys Oscarsborg

70.000 til stipendiat for utredning av "Kretsløp i Follo", et arbeid for utvikling av bioteknologi.

Innsparing på 200.000 neste år på ny innkjøpsordning, og 400.000 de neste årene.

Arbeiderpartiet

Skole/barnevern

1,5 million til skolefrokost på ungdomstrinnet

600.000 forebyggende barnevern

200.000 helsesøster

Eldre

300.000 til hjemmebaserte tjenester

Kultur

800.000 økte lærerkrefter musikkskolen

150.000 sommerkonserter

50.000 kirkekonserter

100.000 Opera Oscarsborg

Reiseliv/næringsliv

1,8 mill Opprusting Norol-tomta

400.000 Planarbeid sjøtomtene

200.000 Organisering av turistkontor i kommunal regi

Kommunal

Renholdere tilbake til kommunen

200.000 lærlinger

Parkering

Finne løsninger med hull i bakken

Inntekt kutt 0,5 % etter ostehøvelprinsippet

Totalt drift 5.5 mill

Investering 8 mill

Fremskrittspartiet

Øker skatteinngang og rammetilskudd med 6,7 millioner

200.000 i Økt p-avgift mai/september. Gratis desember

500.000 innsparing ved felles innkjøpsordning

50.000 avistegnerens hus

250.000 planarbeid Norol

200.000 sommerkonsertene

500.000 kirkelig fellesråd

275.000 bygartner

Utvikling Norol-tomta

10 mill 2007

5 mill 2008

Igangsette planer for parkeringshus under Bankløkka, med skøytebane på bakkeplan

Økte inntekter 6,9 mill

Økte kostnader 775.000

Driftsresultat 8,5

Sosialistisk Venstreparti

50.000 Musikkstua Dal

300.000 aktivitør 100 % stilling

300.000 lærlinger

300.000 bibliotek

1,3 mill skole. Etter behov i skolene

400.000 ny stilling barnevern

300.000 SFO. Satsene økes ikke

500.000 trivselsprosjekt for bedre arbeidsmiljø som skal gi lavere sykefravær

Kostnad 3.450.000

Kristelig Folkeparti

600.000 styrking familieteam

200.000 parkering Dal skole

500.000 kirkelig fellesråd

250.000 lys Oscarsborg

150.000 prosjekt aktivitet dagtid

300.000 kulturskolen

150.000 bibliotek

150.000 støtte lag/foreninger

200.000 styrking arbeidsmiljøet

Venstre

300.000 Økt aktivitet kulturskolen

300.000 lengre åpningstid biblioteket

300.000 lag/foreninger

200.000 planlegging kulturhus

200.000 trafikktiltak bl.a. gangvei langs Elleveien

Inndra midler fra

Motorsenter 150.000

Utstyr dagsenter 500.000

Indeksjustert kontrakt ISS (3.0 mill (renhold)

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags