12. juni møter Ruter misfornøyde busspendlere i Drøbak

Onsdag 12. juni åpnes dørene til kommunestyresalen Fraunar. Ordfører Haktor Slåke håper engasjerte buss-brukere benytter muligheten til å stille spørsmål.