Bølgen, Montessori eller Ullerud? Nå kan du stemme frem hvilket bygg som er landets beste

PRISVERDIG? Kan Drøbak montessori ungdomskole ha bygget landets "beste" bygg? - Vi vet at godt samarbeid mellom aktørene i en byggeprosess fremmer kvalitet i bygget. Vi håper å få inn mange forslag til kandidater til Statens pris for byggkvalitet, kandidater som kan fortelle hvordan de har lykkes med å få til godt og innovativt samarbeid mellom aktører i byggeprosessen, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet Morten Lie.

PRISVERDIG? Kan Drøbak montessori ungdomskole ha bygget landets "beste" bygg? - Vi vet at godt samarbeid mellom aktørene i en byggeprosess fremmer kvalitet i bygget. Vi håper å få inn mange forslag til kandidater til Statens pris for byggkvalitet, kandidater som kan fortelle hvordan de har lykkes med å få til godt og innovativt samarbeid mellom aktører i byggeprosessen, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet Morten Lie. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

FROGN: Regjeringen, ved kommunal- og moderniseringsdepartemenetet, har utlyst konkuransen som skal kåre det flotteste bygget i Norge. De foreslåtte byggene må være ferdigstilt i 2014 eller senere for å kunne være kandidat til årets pris. Se bildesreiene lenger fra aktuelle kandidater fra Frogn.

Bølgen vs Montessori

Dermed er Bølgen bad, Drøbak Montessori ungdomskole og helsebygget på Ullerud aktuelle kandidater fra Frogn.   

- Statens pris for byggkvalitet skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Prisen etterfølger Statens byggeskikkpris som ble etablert i 1983 og siste gang utdelt i 2016. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for prisen som skal deles ut årlig.

Juryordning

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.

Fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018 - 2021 består av følgende medlemmer:

  • Leder Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
  • Medlem Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø
  • Medlem Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
  • Medlem Eli-Kirstin Eide, professor, Bergen
  • Medlem Mai Ahn Thi Lê, avdelingsdirektør, Oslo
  • Medlem Tor Inge Hjemdal, direktør, Oslo
  • Varamedlem Arne Smedsvig, landskapsarkitekt, Bergen
  • Varamedlem Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, Kristiansand
  • Varamedlem Mari Bergset, landskapsarkitekt, Tromsø

Fristen for å sende inn forslag til kandidater er i slutten av april. Alle, inkludert privatpersoner, kan foreslå kandidater til prisen og man kan også foreslå egne bygg.


 

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags