Gå til sidens hovedinnhold

Tenkte på et tall da gebyrene ble satt

Frogn-rådmannen tar selvkritikk

Artikkelen er over 5 år gammel

Gebyrsatsene i Frogn blir regulert:

– Vi burde nok gjort dette annerledes, sier rådmann Harald Hermansen.

Dagfinn og Kjell Tore Andresen fikk sjokk da de fikk et gebyrkrav på 40.000 kroner for at Frogn kommune skulle behandle en søknad om dispensasjon for plan- og bygningsloven for at far og sønn Andresen kunne rive en gammel garnbu og restaurere Gamle Brevik brygge.

Amta stilte administrasjonen i Frogn kommune spørsmål om hvordan gebyrsatsen var hentet fra.

Svaret var at satsen var tilpasset gebyrene i andre kommuner.

Bare tull

Amta kunne bevise at dette var bare tull. Nærmest Frogn kom Nesodden med en gebyrsats på 17.000 kroner for å behandle lignende søknad.

Amta forela også saken for ordfører Thore Vestby, som takket for tipset, og ba rådmannen om en forklaring.

Denne har han nå fått, det samme har Amta.

– Det var slik at gebyret ble fastsatt til 40.000 kroner, slik at vi var sikre på at det ville dekke kommunens kostnad for å behandle disse sakene, sier rådmann Hermansen til Amta.

– Så det finnes ingen konkret beregning av hva kommuneadministrasjonen i snitt bruker på å behandle slike søknader?

– Nei, der er det ikke. Vi burde nok satt gebyret langt lavere, og heller regulert det opp hvis det skulle vise seg at det var satt for høyt, sier rådmannen, som beklager at kommunen har foretatt en tvilsom saksbehandling.

Hva nå?

Nå blir det arbeidet med et saksframlegg, som etter hvert kommer opp til politisk behandling.

– De som søkte om dispensasjon i Brevik, vil få gebyret redusert, sier Hermansen.

Fredag hadde ikke denne meldingen nådd Dagfinn og Kjell Andresen.

Gebyrsatsene i Frogn blir en sak for Kontrollutvalget i møtet 31. august.

– Vi har sett at gebyrsatsene kommunen forlangte av restauranteiere i sentrum som leide kommunal grunn, og gebyret for dispensasjonssøknader i 100-metersbeltet ikke samsvarer med gebyrene i andre kommuner. Dette har vi bedt rådmannen om å gi oss en redegjørelse for, sier lederen av Kontrollutvalget, Ludolf Bjelland.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.