Det bør utarbeides en samlet plan for verneverdige trær i Drøbak

Av
DEL

LeserbrevVerneforeningen gamle Drøbaks verdigrunnlag er tuftet på å bevare og styrke Drøbaks særegne kulturminner, kulturmiljøer og kulturverdier. En viktig del av kulturverdiene er Drøbaks mange gamle og markante trær, ikke bare på kommunens grunn, men også privat grunn. Det dreier seg i første rekke om de store eiketrærne og «lindeskogen» i Badeparken og lindealleen i Niels Carlsens gate. Deres betydning for landskapsbilde og biologisk mangfold er stor. Det samme gjelder for eksempel løvtrærne i Prestegården, den minst etthundreårige Alaskasypressen i Vestbyveien og den gamle furua i Wilhelmsbakken, som også kan beskues i Nasjonalgalleriet, samt flere store eiker, asketrær og store blomstrende pryd og frukttrær i og utenfor Vernesonen.

Mange verneverdige trær står i stadig fare for å bli felt eller beskåret på grunn av mangelfull pleie, fordi de «skygger for utsikten til fjorden» eller ønskes felt for påbygg og nybygg. Det er kjente eksempler på at kommunens administrasjon ikke har hatt noen synspunkter på eventuell bevaring når det er gjort private henvendelser om felling og mange verneverdige trær er derfor blitt felt opp gjennom årene. Et skremmende eksempel er hvordan utbyggerne på Skorkeberg i sin tid nærmest raserte furu og løvskogen ved utbyggingen. Det har tatt nær 30 år å reetablere vegetasjonen der.

En samlet plan for kartlegging og bevaring av verneverdige trær, i de minste innen Vernesonen, bestemmelser om nyplantinger der trær må felles av sikkerhetsmessige grunner og generelle bestemmelser om/henstillinger om vern av trær ved nybygg og etablering av byggefelt i kommunen, vil hjelpe til en forenkling av saksbehandlingen og verne mange trær til glede for innbyggerne og naturmangfoldet.

Bjørn Loge

Leder

Drøbak

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags