Fastlegeordningen – hva skjer?

Av

I Amta 30.7.18 var det et oppslag fra en av fastlegene i Drøbak med overskriften «Vi fastleger trenger tid og kvalitet». Som tilhenger og bruker av fastlegeordningen vil jeg legge til følgende: «Og vi trenger fastlegene»!

DEL

LESERBREVJeg har selv i de senere år ved to anledninger vært i en situasjon hvor min fastlege har vært min redning. Fastlegen har sendt meg videre i helsesystemet, hvor jeg deretter har fått den behandlingen og oppfølgingen som var nødvendig i min situasjon. Jeg vil si det så sterkt at hadde ikke min fastlege fulgt meg opp på lokalt nivå og handlet slik den gjorde, har ikke disse linjene blitt skrevet av meg. Dette skriver jeg fordi jeg selv har følt på kroppen hvor viktig det er, i en vanskelig helsesituasjon, å ha en fastlege som har historikken og kjennskap til pasientens helsestatus.     

Jeg blir derfor bekymret når jeg leser at fastlegeordningen skal gjennomgås og en rekke tiltak skal settes ut i livet som skal forbedre den. Ja, la oss håpe at den blir forbedret og til fordel for pasientene. Men min bekymring er at en gjennomgang av ordningen slik den er i dag fort kan medføre enda mere «kontorarbeid» for fastlegene enn det er i dag. Slik jeg leser innlegget i Amta fungerer fastlegeordningen slik den er i dag – godt. Problemet er alle de administrative oppgaver som blir pålagt fastlegene som tar tid og som i neste omgang rammer pasientene.

Frogn kommune er en kommune i utvikling hva gjelder befolkningsvekst. Det som også er et faktum er at levealderen øker og dermed flere eldre i kommunen som før eller siden får oftere behov for legehjelp. Det er derfor viktig at politikerne nå ser på om Frogn kommune har den dekningen av fastleger som er nødvendig for en god og dekkende fastlegeordning for befolkningen.           

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags