- Ryktespredning av ordfører og varaordfører

Av
DEL

LeserbrevFor første gang i varslingsutvalgets historie blir en sak bekjentgjort offentlig. Under «drøftinger av etisk reglement» i formannskapet 29/8 brukte ordfører Wickholm og varaordfører Adland anledningen til å lansere et stort problem med at en politiker var meldt inn for varslingsutvalget for brudd på det etiske reglementet. Det er fritt fram for å varsle om alt. Det er varslingsutvalget som må vurdere om de har noe å følge opp. Så langt jeg kjenner foreligger ikke noe vedtak om det. (med forbehold om at jeg er nektet innsyn) Det er derfor både alvorlig og lite etisk (jfr. kommunens etiske retninslinje) at begge uttaler seg som om påstanden som er satt fram for varslingsutvalget er et faktum og starter en diskusjon om sanksjonsmuligheter.

Å spre rykte om at noe alvorlig har skjedd uten at påstandene dokumenteres oppleves som en nokså ufin form for argumentasjon, spesielt når dette skjer gjennom et kommunalt organ som formannskapet. Jeg utfordrer de to lederne om å si offentlig hva det handler om.

Kom med sitatene det er snakk om og påvis hvordan de er uetiske!

Uten fakta på bordet er det å koke suppe for offentligheten uten engang å starte med en spiker.

Hva saken handler om

Utvalgets sekretær skriver til oss: «Varslingutvalget i Nesodden kommune har mottatt en varsling om Rødt sine / dine ytringer i blant annet i Nesoddposten om omsorgstilbudet til barn Nesodden kommune.»

Dersom de to politikerne ikke forhaster seg med å fortelle hva klagen egentlig handler om kan du sjekke selv. Klagen viser til tre dokumenter:

En interpellasjonen i kommunestyret»:

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2018019203&dokid=645312&versjon=1&variant=A&

To aviser»: http://nesodden.roedt.no/wp-content/uploads/2018/04/Nesodden.pdf

http://www.nesoddposten.no/apent-brev-skremmende-uansvarlig-taushet/

PS – Oppmerksomheten rundt en kommunal institusjon slik du kan lese om i henvisningene her, er selvfølgelig ubehagelig for ansatte. Men å bruke ansattes ubehag som argument for angrep på de som tar fatt i varslene, er det motsatte av hva som er et varslingsutvalg sin oppgave.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags