Det er et ran av våre skattepenger at stadig mer penger forsvinner ut av velferden og inn på kontoene til noen få rike

Av
DEL

LeserbrevNei, Frp, SV svikter ikke prinsippene i barnehagereformen, disse står fast som en del av barnehageforliket. Vi må bare erkjenne at mye har skjedd siden forliket.

Private barnehager har vært et gode for mange. Problemet i dag er at noen få beriker seg på arbeidet til de mange. Vi gjør alle en jobb for å tjene penger til livets opphold, men det er de færreste av oss som står på sidelinja med sugerør i skattepengene vi betaler for velferd.

Det er et ran av våre skattepenger at stadig mer av disse pengene forsvinner ut av velferden og inn på kontoene til noen få rike eiere av store internasjonale kommersielle selskap. I dag eies en firedel av privat omsorg av et konsern som blir kontrollert av et skatteparadis i Luxembourg.

Det pågår for tiden en rettssak i Oslo tingrett mot et av datterselskapene til Aleris ungplan og BOI. Disse har spart penger på å bytte ut faste ansatte med såkalte « konsulenter ". Dette dreier seg om ansatte som pålegges å etablere sitt eget foretak og vips så slipper arbeidsgiver å betale for velferd til sine ansatte, pensjon o.a. (kreativt). På denne måten skapes det millioner av overskudd i løpet av flere år.

I barnehagesektoren har de fire største barnehagekjedene økt egenkapitalen fra 250 millioner i 2007 til fire milliarder i 2016. Disse kjedene har flere barn pr. ansatt sammenlignet med andre barnehager. Vi vet at den eneste måten å øke fortjenesten på er å kutte kostnader. Den største utgiften er lønn og velferdsgoder til ansatte. Det spares dersom man har færre ansatte, færre i fast jobb og unnlater å kalle inn vikarer ved sykdom.

Vi i SV er for gode barnehager, det være seg private ideelle og kommunale. Kommunale tjenester har et ansvar for å gi barna det beste vi kan, og gi de ansatte gode arbeidsforhold og mulighet til å utvikle sin kompetanse.
SV vil passe på at pengene vi bruker i Nesodden kommune til barnehager, barnevern, sykehjem og annen velferd, blir brukt til å gjøre tilbudet bedre, ikke til å bygge formuer til noen få.
 

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags