Usikker fremtid for denne butikken: – Skal ta en vurdering

Pop up-utsalget har gått over forventning etter oppstarten i de gamle lokalene på Bankhjørnet. Etter planen skal de bare ha åpent til over sommerferien, og det hviler en usikkerhet på hva som skjer der videre.