Døra på gløtt for Slåke Invest og 100 nye boliger på Heer

Slåke Invest AS ønsker å bygge 100 boenheter på Bråten på Heer. De folkevalgte er foreløpig ikke helt med på notene.