– Hvis Frogn kommune ikke behandler byggesaker innen treukersfristen, anses tillatelse som gitt

Enhetsleder for teknisk drift og forvaltning i Frogn kommune, Gro Ravne, har lest saken om Ludolf Bjelland som vil sette i gang bygging av et påbygg på sin bolig, til tross for at han ikke har fått nødvendige godkjenninger.