Har brukt flere millioner på å pusse opp denne gården

Nylig ble Grøn-Hansengården ferdig pusset opp. Styrets medlem Torild Stumo anslår at de har brukt flere millioner kroner på prosjektet.