Siri og Ingar Hole fra Drøbak har fått føle hvor ilter den svartelistete planten kjempespringfrø kan være.

Ekteparet bor på søndre Belsjø gård, og har de siste dagene hadde en stri tørn med å fjerne massevis den invaderende planten.

– Luket mange timer

Til Amta forteller Siri Hole at det er i området nedenfor demningen ved Øvredammen, retning Kverndammen, at kjempespringfrø-plantene har blomstret opp.

Les også: Busspassasjerene tramper over nysådd gressplen

– Sist uke holdt vi vel på fem kvelder i mange timer, pluss at vi luket vekk kjempespringfrø-planter i 10 timer på torsdag. Blir det like ille neste år blir vi nesten nødt til å be om hjelp forteller Siri Hole til Akershus Amtstidende.

Hole forteller at planten sprer seg med rekordfart, og en plante kan spy ut 4000 frø. Kjempespringfrø-plantene kan bli to-tre meter høye, sier Hole, som ber folk om ikke plukke med seg kjempespringfrøplanter hvis de ser disse plantene i skogkanten.

– Plantene kan frø seg hele veien hjem, og det har vi det gående, sier Hole, som vil gå i gang med å fjerne nye skudd til kjempespringfrø-plantene i juni neste år.

– Jeg vil også kontakte Norsk Institutt for bioøkonomi, NIBIO, i Ås, sier Hole.

Les også:Hagerømlinger truer norsk natur

– Høyst uønsket

Amta kontakter NIBIO, og der kan forsker Inger Sundheim Fløistad fortelle at kjempespringfrø er en uønsket plante.

– Du kan finne den mange forskjellige plasser, men påtreffes ofte langs vassdrag og nær vann, sier Inger Sundheim Fløistad.

Forskeren legger til at det er viktig å fjerne planten slik Siri og Inger Hole nå har gjort.

– Det gir gode resultater hvis man går i gang med å fjerne planta, sier Inger Sundheim Fløistad.

Les også: Snøhvite trær i Frogn

Berømmer rask respons

Frogn kommune fikk et tips om at den svartelistete arten kjempespringfrø hadde etablert seg i Seierstenmarka i slutten av august. De varslet grunneierne om dette, med oppfordring om å fjerne plantene for å hindre ytterligere spredning.

– Vi fikk tilbakemelding fra grunneier samme dag, sier planlegger med miljøansvar Eli Moe. I løpet av et par dager var de i gang med bekjempelsesarbeidet. Det er virkelig flott med slike ansvarsbevisste og handlekraftige grunneiere. Om andre oppdager kjempespringfrø i sitt nærområde oppfordrer vi til å melde fra til grunneier og gjerne også hjelpe til med å fjerne plantene på en trygg måte. Kommunen bidrar gjerne med råd til hvordan man skal gå fram, forteller planlegger med miljøansvar, Eli Moe.