Foreslår 11 meter høy støyvegg for å bygge nytt på Gylte brygge

Prosjektselskapet Gylte Brygge AS, som stadig er under etablering, har allerede varslet at de nedskalerer det skisserte boligprosjektet på Gylte Brygge i Drøbak. Nå kommer de med mer nytt.