Faisal Suhel har på vegne av Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge søkt Frogn kommune om å ha en informasjonsstand på Drøbak torg der det skal spres religionkunnskap.

I søknaden opplyses det at standen vil bestå av ett brettebord. To personer kommer til å dele ut løpesedler. Det vil ikke bli brukt høyttalere eller lignende.

Ahmadiyya Muslim Jamaat er den første muslimske menigheten i Norge og har i over 30 år satt opp slike stands mange forskjellige steder i Norge. Hensikten er å spre kunnskap på tvers av religioner og kulturer og å forebygge fordommer, heter det i søknaden.

Hvis torget er opptatt, er menigheten interessert i å stå et annet sted i Drøbak.