Returen av militærkjøretøyer etter NATO-øvelsen Trident Juncture fortsetter, og også lørdag blir det en god del militærkolonner å se på E6 gjennom distriktet. Her er oversikten:

  • 1 kolonne rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen, kl. 12.00 – 13.27
  • 3 kolonner E6 Fredrikstad – Rygge, kl. 11.00 – 15.34
  • 20 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 17.40 – 05.34
  • 26 kolonner E6 Rygge – Fredrikstad, kl. 09.00 – 17.54

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne. Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

- En militær kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Det er ikke lov å hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne. Vi ber alle trafikanter være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til hverandre. Beregn ekstra kjøretid, trafikken kan gå saktere enn normalt, skriver Statens vegvesen.