Flere trafikkulykker på E6 – kollisjon mellom Ås og Vestby – lange køer

Av