Fredag 5. oktober starter årets elgjakt i Frogn og på Nesodden. Hver år felles det ifølge Hjortevilt.no 30-40.000 elg i Norge. I år er kvoten økt både i Frogn og på Nesodden. I Frogn kan jegerne felle 30 elg, mens tallet er noe lavere på Nesodden.

De tredve elgene i Frogn er fordelt med 70 prosent kalver, 15 prosent elgokser og 15 prosent elgkuer. Generelt er det godt med elg i distriktet i år. Men selv om det er store forventninger til jakten, er det ifølge Johan Stokkeland i Follo Elgregion knyttet en viss bekymring til elgenes tilgang på mat gjennom den tørre sommeren. Det er blant annet observert mange små kalver i år.

Han mener folk trygt kan ferdes i skogen selv om jakten er igang, men oppfordrer samtidig turgåere til å vise hensyn dersom de er inne i et område hvor det pågår jakt.

Stokkeland har tidligere sagt til Amta at elgen beveger seg mye i terrenget på denne tiden av året.

– Elgen kan fort komme ut i veien. Det gjelder å kjøre forsiktig, oppfordrer han.