Navn: Henning Langaard

Alder: 55

Bosted: Drøbak

Yrke: Havnebluessjef

– Du har akkurat gjennomført årets Havneblues, hvordan gikk det?

– Vi har ikke fått regnskapet helt på plass ennå. Artister og publikum var veldig fornøyde, men det ble for få folk. I løpet av de fire dagene festivalen varte, var det nok cirka 1600 mennesker innom. Målet, som vi hadde budsjettert med, var 1000 mennesker mer enn det. Det blir nok minus i budsjettene. Det som skuffet mest var ungdomskvelden. Da kom det ikke noe særlig med folk fra Drøbak. Samtidig kom det folk fra Bergen, Trondheim og resten av landet, så vi har ikke vært helt usynlige i markedsføringen i Drøbak heller. Men dette er noe vi må ta lærdom av.

– Har dere noen planer for neste års Havneblues allerede?

– Det blir vel å prøve noe lignende. Vi har i hvert fall falt ned på at det blir flere enn to dager, men om det blir tre eller fire er vi litt usikre på nå da.

– Hva er det beste rådet du har fått?

– Det å ha trua på det man driver med – det tror jeg er bra. Hvis man ikke har trua får man ikke til noe.

– Hvem vil du gi en rose?

– Alle de frivillige som stiller opp for at skal lage en god festival.

– Du får 100.000 kroner til et lokalt formål. Hvem vil du gi disse pengene til?

– Å lage festivalen enda bedre. For å få mer besøk, må vi ha råd til kjente artister som trekker flere mennesker. Det var jo noe av tanken bak ungdomskvelden, men der var cirka 90 prosent av dem som kom tilreisende, altså ikke fra Drøbak.

– Som Amta-redaktør for en dag, hva hadde du satt på dagsorden?

– Det går generelt på det å framheve frivilligheten, tenker jeg. Da tenker jeg både de frivillig-baserte festivalene, idretten og sånt. Jeg er jo relativt engasjert i idretten.