Mona vil gi roser til alle som jobber ved Myklerud skole

Det lureste Mona Andresen har hørt er rådet om å videreutdanne seg i voksen alder.