Stille før stormen i båthavna på Fagerstrand: – Vi har surret fast alt og koblet ned strømmen!

I likhet med de fleste båthavner fra Rørvik i nordvest til Svinesund i sørøst, så har Fagerstrand båtforening sørget for å surre alt som kan bli tatt av nattens bebudede stormflo.