Henrik Mathiesen i Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Frogn fortviler over trafikkkaos på Dyrløkke og etterlyser strakstiltak.

«Det stopper nå 250 busser i døgnet på de fire holdeplassene rundt rundkjøringene til kommunens bilbaserte handlesenter. Området har svært mye trafikk med flere kjørefelt og rundkjøringer.

Det mangler overganger for fotgjengere mellom holdeplassene. Det oppstår derfor daglig farlige situasjoner og mange reisende opplever at korresponderende busser kjører før det blir mulighet til å krysse veien.»

Det skriver Henrik Mathiesen i Frogn MDG i et innspill til rådmannen. Opplysningen om at det passerer 250 busser har Mathiesen selv kommet fram til ved å telle antall oppgitte avganger på rutene som går forbi. Skolebussene kommer i tillegg.

– Oppleves utrygt

– Vi får også reaksjoner fra reisende, sier Ruters trafikkplanlegger Olav Raanaas Moen, og sier at det er et problem på Dyrløkke at det er mye trafikk og mange som kjører fort, på et sted hvor mange bytter buss.

– Det oppleves utrygt. Heldigvis har vi ikke hatt noen ulykker her, sier Moen.

Moen mener imidlertid at situasjonen ble merkbart bedre etter at holdeplassen for Ski-bussen ble flyttet og de reisende slipper å gå helt fra Shell for å bytte buss, og gir uttrykk for at situasjonen er verre andre steder i fylket.

– Kan ikke vente

Ruter, Frogn kommune og Statens vegvesen skal fredag ha «trafikkdag» i anledning den nye områdeplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

– Vi skal gjennomføre en befaring i planområdet og drøfte hvordan vi nå bør gå fram med trafikkanalysen, sier avdelingsleder Randi Margrethe Tornås i kommunen.

Områdeplanen ventes å være klar i januar 2016.

Henrik Mathiesen mener det bør settes i verk tiltak for å bedre situasjonen for myke trafikanter før den tid, og er kritisk til manglende planlegging, men ifølge Tornås er det ingen planer om strakstiltak. Hun viser til at veien er fylkesvei.

– Da er det fylkeskommunen og Statens vegvesen eventuelle tiltak må avklares med, sier hun. Hun oppfordrer myke trafikanter til å bruke gangfeltene som faktisk er der og alle bilister om å senke farten og ta hensyn til syklister og gående.

Tavlene er kommet

Tavlene med sanntidsinformasjon om bussavganger på Dyrløkke er bestilt og levert, og venter bare på at Statens vegvesen skal montere dem opp.

– Det er bare å sette spaden i jorda, sier ruteplanlegger Olav Raanaas Moen i Ruter, og legger til at Ruter og Statens vegvesen er i dialog om dette.

Sanntidsinformasjon på holdeplassene gjør det lettere for reisende å orientere seg om bussavgangene, og er noe Henrik Mathiesen og Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Frogn tidligere har engasjert seg i og etterlyst.

På Heer er det slike tavler i dag, og ifølge Olav Raanaas Moen er dette noe som nå kommer flere steder i fylket.

– Disse tavlene er et veldig viktig steg framover, og vil gjøre det lettere og tryggere å ferdes med buss, sier Mathiesen, som mener det i dag er altfor komplisert for å holde seg orientert om når bussene går og hvor de går fra.

Hva mener du? Diskuter på Amtas Facebookside

Følg Amta på Twitter her

Trykk her for å gå til forsiden av Amta