Stort trykk på fastlegene – nå søker Frogn kommune etter ny fastlege

Grunnet lav andel fastleger i forhold til innbyggertall og stor pågang til allerede etablerte fastleger i Frogn er det opprettet ny fastlegehjemmel.