Dette tjente fastlegene på Nesodden i 2018

Skattetall for de seksten fastlegene på Nesodden viste et spenn fra drøyt 400.000 til 2,3 millioner kroner i inntekt i 2018.