Det var 31. mai i fjor at drøbakmannen ble stoppet av politiet i en promillekontroll på E 18 på vei fra Oslo retning Drøbak.

En såkalt utåndingsprøve tatt av mannen, viste at han kjørte med en promille på 0,56.

Da mannen møtte i Follo tingrett med sin forsvarer Oscar Ihlebæk, ga han en uforbeholden tilståelse.

Siktede er tidligere ikke straffet.Drøbakmannen, som jobber som administrerende direktør, ble i Follo tingrett dømt til 14 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

I tillegg må han betale en rekordhøy bot, som er beregnet ut fra mannens inntekt.

I utgangspunktet la politiet ned påstand om at Drøbak-mannen burde betale 500.000 kroner i bot. Retten valgte imidlertid å redusere botens størrelse til 350.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel.

Som normalt er mistet også Drøbak-mannen førerkortet som følge av promillekjøringen. Mannen i 50-årene må belage seg å være fotgjenger i ett år. Han må også avlegge full ny førerprøve hvis han ønsker førerkortet tilbake.