Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) støtter vernesonen for å bevare kysttorsken i Oslofjorden, men raser mot forslaget om å stenge for alt fritidsfiske i hele Indre Oslofjord i perioden fra januar til mai.

– Dette er et tiltak som bommer. Det blir som å frede jakt på alle dyr i skogen for å bevare elgen, sier informasjonssjef Espen Farstad i forbundet til Nettavisen.

Hvis forslaget fra Fiskeridirektoratet blir satt ut i livet, vil blant annet viktige fiskeområder i Østfold og Telemark fredes i tillegg til hele Indre Oslofjord innenfor Drøbak. Dette betyr, ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund, full stopp i fisket for tusenvis av fiskere i landets mest brukte fritidsfiskeområde.

LES OGSÅ: Han er sterkt kritisk til at torskefisking fra båt forbys

– På høy tid

Formann i Båstad Havfiskeklubb Arne Reitan fra Knapstad er ikke i tvil om hva han mener om forslaget om å frede fjorden.

– Det er veldig fornuftig, og burde blitt gjort for 10 år siden, fastslår knapstingen ovenfor Smaalenenes Avis.

Reitan har brukt utallige timer i båt i Drøbaksundet på jakt etter heftige fiskeopplevelser. I løpet av de siste årene har det gått lang tid mellom de spesielle øyeblikkene.

– For 6–7 år siden hadde vi fin torsk og sei i Oslofjorden. Nå får vi nesten ikke noe fin fisk i det hele tatt. Jeg syns det er bra at Fiskeridirektoratet nå vil skjære gjennom og gjøre noe for å bedre forholdene. Situasjonen må bedre og vi er mer enn gjerne med på den dugnaden, sier den rutinerte havfiskeren.

Må kontrolleres

Klubbkamerat Kjetil Langvatn fra Mysen deler synet til formannen.

– For flere år siden bestemte vi oss for å kutte ut all fangst av torsk. Alle fiskene vi fikk gikk rett ut igjen og på den måten bidrar vi litt til å bevare stammen. Jeg mener det er fornuftig å frede fjorden. Det kan forhåpentligvis gjøre at bestandene vokser, sier Langvatn.

Dersom forslaget vedtas mener Langvatn det er viktig at området også fredes for yrkesfiskere og reketrålere.

– Reketrålerne sier at de ikke tar så mye bifangst, men det er nok ikke riktig. Går dette forslaget gjennom må vi få på plass en instans som kontrollerer at folk ikke bare trosser fredningen, sier Mysen-mannen.

Han har selv ikke noe svar på hvordan myndighetene kan kontrollere at hyttefolk ikke setter et garn utenfor brygga.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Støtter vern av torsken

Situasjonen for kysttorsken i Skagerrak og Oslofjorden er svært dårlig, noe Fiskeridirektoratet og Norges Jeger- og Fiskerforbund er enige om:

– Torsken er viktig, og vi har sett en dramatisk tilbakegang i torskebestanden. Danmark mistet sin bestand for flere år siden. På Hvaler har de mistet sin, og nå frykter vi at dette vil bre seg videre, sier Farstad til Nettavisen.

Fiskeridirektoratet foreslår et generelt forbud mot å fiske torsk nord for en grense strukket fra fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark til grensen mot Sverige. Dette slutter NJFF opp om.

LES OGSÅ: Holder seg fast i småbruket på Bleikøya

Peker på 14 gyteområder

Men forslaget om et totalforbud for alt annet fiske i 14 utpekte gyteområder for torsken i perioden 1. januar til 30. april, får forbundet til å rase.

– En slik generell fredning av all fisk for å verne torsken er et alt for omfattende tiltak som rammer bredt og hardt uten tilstrekkelig faglig belegg, ifølge Farstad.

Overfor Nettavisen peker han på at dette blant annet vil ramme pilkefisket i Oslofjorden:

– Fisket vintertid i de foreslåtte fredningssonene foregår i stor grad på andre arter (sild, hvitting, makrell, ulike flatfisk mm) og med redskap og metoder som ikke selekterer torsk, sier han.

NJFF peker på at Indre Oslofjord er Norges mest benyttede sportsfiskeområde, og genererer hundretalls millioner kroner i direkte og indirekte økonomisk utbytte for samfunnet.

LES OGSÅ: Politiet så aldri på tyverivideoen – nå er saken henlagt: – Dette forteller meg at nå er det fritt fram for tjuvradder

– Mistillit til sportsfiskere

– Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt da det ville vært umulig å kontrollere at det ikke ble fisket torsk om det var tillatt å fiske etter andre arter i gytefeltene. I dette ligger det en grunnleggende mistillit til at sportsfiskerne ikke vil forholde seg til gjeldende regelverk, og det er oppsiktsvekkende, uttaler Farstad.

NJFF har bedt om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere saken.