– Vi har relativt dårlig med data i området for indre Oslofjord, våre data er bedre når det kommer til Østfold og Vestfold, forteller Alf Ring Kleiven, forsker hos Havforskningsinstituttet. – Vi har flere fritidsfiskere som samarbeider med oss. De rapporter til fangst til oss online, men vi har rett og slett for få navn på blokka når det gjelder Drøbaksundet og langs Nesoddlandet. Men mitt generelle inntrykk, er at fisket har tatt seg noe opp. Men, jeg vil ikke påstå at bestanden har bedret seg merkverdig de siste årene.

VIDEO:

Stockholm sliter med ubåter i skjærgården. Denne helga ble det drama i Drøbaksundet. En hummer hadde unnsluppet fra en teine. Med strikk på begge klørne var nok irritasjonen stor. Tre dykkere fra Drøbak undervannsklubb tok ansvar og befridde hummeren fra sine håndjern.

i Drøbaksundet

Noen positive år

– Det kom nye reguleringer i 2008, som ga oss håp om økt hummerbestand. Da hadde vi et positivt bilde i et par år, men det kan se ut til at fangsten har gått litt tilbake nå.

– Det vi ser er at det har blitt flere teiner ute nå, så det er mulig at de tiltakene som er gjort blir «spist opp» av at antallet som fisker etter hummer har økt. Fritidsfisket står for opp mot 80 prosent av teinene, og med det så står de for 80 prosent av fangsten også. Det er hyggelig at vi har en vekst i fritidsfisket, men det ser ut til at det har gått utover hummerbestanden.

STJELER HUMMER OG TEINER

Gode råd

Kleiven har selv noen teiner ute under hummersesongen og kommer med følgende råd til de som vil slå kloa i hummeren.

– Først så prøver jeg finne ett terreng som er litt kupert, og med en del stein. Er det mye stein på land, så kan det være mer stein ute i sjøen, røper hummerforskeren som legger til at det lurt å ha ett ekkolodd med seg.

– Den beste fangsten får jeg på mellom tolv og tjue meter. Mange sverger til råtten makrell for å lokke hummeren inn i teina, forteller Kleiven, når vi gjør feltarbeid, bruker vi frossen makrell og det fungerer veldig bra.