NB! Denne artikkelen er redigert. Navnet til den ene personen som ikke ønsket asylmottak er fjernet fra artikkelen.

XXXXXXX fra Drøbak var den eneste som stilte opp i kommunestyret etter at Anders Johansen brukte sin facebookgruppe mot flyktningmottak til å oppfordre motstandere til å stille opp.

Resultatet av den politiske debatten er ingen av de to karene fornøyde med.

De vil ikke ha flyktningmottak noe sted, verken i Norge eller Europa.

-Hjelp dem der de er

- Vi ønsker at flyktninger skal hjelpes i sine hjemland. Det er best for alle parter og man får mye mer ut av pengene, sier XXXXXXXX.

- Ja, det er mer riktig rent kulturmessig også, sier Anders Johansen, som er ansvarlig for en facebookgruppa ”Nei til flyktningmottak i Drøbak!!”

Politikerne vedtok ikke asylmottak verken på Grande eller den gamle sykestua. Derimot ønsker et flertall i kommunestyret at man skal fortsette dialogen med Norsk Folkehjelp for å etablere asylmottak på Skiphelle på et eller annet tidspunkt i framtiden.

Miljøpartiet er bekymret over at Frogns politikere kan ende opp med å sette seg i en situasjon der man i praksis ikke har noe å tilby i en situasjon der alle kommuner bes vurdere hvilke muligheter de har til å ta imot flyktninger.

- Derfor må vi være åpne for etablering av asylmottak i privat regi i lokalene til den gamle sykestua, sa Henrik Mathiesen, og la til at også andre alternative mindre lokaliseringer for mottak av flyktninger bør utredes.

Flere andre politikere tok ordet med forskjellige innspill og synspunkter på behov for bidrag i den flyktningkatastrofen som vi har nå, men det endte med at innstillingen fra formannskap ble vedtatt.

Det tydeligste innspillet sto FrPs Ole Scheie for: – Vi ønsker en måte å stemme på som gjør det mulig for oss å stemme nei til alle alternativer, sa Scheie.

Likevel ikke nok?

For de to motstanderne på tilhørerbenken virket ikke noe av det som skjedde godt nok.

facebooksiden var tidligere fokusert på motstand mot asylmottak på Skiphelle, men nå presiserer Anders Johansen at motstanden gjelder hele Drøbak.

- Hvor mener dere asylmottak bør etableres?

- Det bør de ikke, sier XXXXXXXXX.

- Ikke i Norge og ikke i Europa. Schengens yttergrense bør være en ordentlig grense, og jeg snakker ikke om asylmottak, for det er ikke hovedsakelig asylanter. Det er migranter, i hovedsak. Det sier ingen av politikerne i kommunestyret, sier han.

- Dere sier selv at det er stor avstand mellom dere og de folkevalgte her i rådhuset, men FrP har vel stemt mot mottak på alle punkter. Er ikke FrP bra nok?

- Ingen kommentar, sier XXXXXX.

- Jeg vil heller ikke kommentere det spørsmålet men FrP i hvert fall stemte nei, sier Anders Johansen, og nikker på hodet.

Hva om de blir drept?

- Dere vil altså hjelpe flyktninger i eller ved de landene de hører hjemme i, hvis vi da kan kalle dem flyktninger. Men hva om for eksempel syriske flyktninger blir drept i eget land før de får den hjelpen?

- Hvis det ikke er rolig nok til å hjelpe dem der de er, så er det først og fremst de nærmeste nabolandene som må ta ansvaret, sier XXXXXXXX.