Rundt 20 ansatte ved Follo Kvalifiseringssenter i Ski frykter de vil stå uten arbeid ved nyttår - har satt advokater på saken

Cirka 20 ansatte ved Follo Kvalifiseringssenter lever i uvisse om hva som vil skje med dem ved nyttår. De frykter de blir stående uten arbeid.