Inviterer til åpen dag på brannstasjonen

På flere brannstasjoner over hele landet inviteres barnefamilier inn til å være brannmenn for en dag.