Vanskelig høst for kornbøndene - nå håper de å berge resten

Klima: Landbrukssjef Lars Martin Julseth tror at vekstsesongen er lenger grunnet klimaendringer. Foto: Arkiv

Klima: Landbrukssjef Lars Martin Julseth tror at vekstsesongen er lenger grunnet klimaendringer. Foto: Arkiv

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

– Kornhøsten er for det meste over. Det har vært mye regn og en vanskelig høst. Under en tiendedel av åkrene står igjen, men pent vær noen dager vil antakelig berge resten, tror landbrukssjef Lars Martin Julseth, som likevel anslår at årets avling ble omtrent som gjennomsnittet de siste årene.

Les mer: – Hva tror du landbrukssjefen drømmer om?

Klimakonsekvenser

-Hvor stor påvirkning på produksjonen har klimaendringer i det lokale landbruket?

– Det er vanskelig å si, men det virker som vekstsesongen har blitt noe lenger, særlig om høsten. Samtidig virker det som om det blir stadig mer nedbør, både hyppigere og større nedbørsmengder, antyder Julseth og tilføyer om mulige klimakonsekvenser:

– Dette gjør at det kan dyrkes sorter og arter med noe lengre veksttid, men innhøstingsforholdene og kvaliteten på avlingen blir mer usikker.

Les mer: Bøndene godt i gang med å bli kvitt fienden

Redusert av regn

– Hvordan ble årets avling?

– Vi anslår at årets avling ble omtrent som gjennomsnittet de siste årene, men kvaliteten på en del av kornet ble redusert på grunn av mye regn. Blant annet ble det ikke god nok kvalitet på hveten, som utgjør om lag halvparten av kornarealet, til matkorn. Da går kornet til kraftfor-produksjon, slår Julseth fast.

– Hvilke utslag gir det på produksjonstilskuddene?

– Kornavlingene gir ingen utslag på produksjonstilskuddene siden dette er arealtilskudd og kulturlandskapstilskudd som gis per dekar. Alle får 165 kroner per dekar korn i arealtilskudd og 165 kroner per dekar i kulturlandskapstilskudd. Men det er en del betingelser knyttet til tilskuddene, forklarer Follos landbrukssjef.

Les mer: Bøndene sliter i regnværet

Ferdig: På åkeren ved Nordre Agnor er skuronna over i høstrødmen. Foto: Staale Reier Guttormsen

Ferdig: På åkeren ved Nordre Agnor er skuronna over i høstrødmen. Foto: Staale Reier Guttormsen

300 kornbønder

– I Follo har vi cirka 300 kornprodusenter: Vestby Ås og Ski har mellom 85 og 90 hver, mens Frogn har cirka 40, Nesodden 15 og Oppegård 2, oppsummerer Julseth.

– Dersom et jorde ligger brakk et år, er bonden stadig tilskuddsberettiget?

– Nei, det gis ikke tilskudd til arealer som ligger brakk, bedyrer Lars Martin Julseth.

Les mer: Jubelår for norske bønder

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags