Roser det nye helsetilbudet – nå står det i fare for å forsvinne

Miljøterapeut Yvonne Indseth jobber på Hegre omsorgshus i Frogn. Nylig fikk de behov for akutthjelp, og det fikk de. Indseth får ikke rost legevaktbilen nok og ønsker å opplyse andre om tilbudet.