Follo-mann i tenårene er tiltalt for voldtekt

Saken som nå er oppe til hovedforhandling i Oslo tingrett, har en strafferamme på over seks år.