– Hvis vaksinedekningen går ned, kan sykdommer som i dag er sjeldenheter vende tilbake. Det er derfor viktig å rydde av veien alt som kan hindre at barn og unge får de sikre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Lettere å mestre

Det vil framgå direkte av lovteksten at det er tilstrekkelig at én av foreldrene med foreldreansvar samtykker. I statsråd fredag ble det vedtatt flere endringer som styrker barns rettigheter som pasienter og pårørende.

– Alle pasienter har rett til å bli hørt og sett, uansett alder. Det gjør ikke bare behandlingen bedre. Det gjør det også lettere å mestre sykdom, sier Høie.

Lovteksten endres slik at det skal fremgå direkte at barn har rett til å få informasjon og at de har rett til å bli hørt når de får behandling. Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende også til syke søsken – ikke bare som pårørende til foreldre, som i dag. Det kan være søsken med alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet.

Saken fortsetter under bildet.

Rett til å bli hørt

Barn skal også ivaretas som etterlatte etter foreldre og søsken. Barn får også sterkere rett til å si sin mening om helsehjelp på egne vegne. De skal ha rett til å bli hørt når andre samtykker for dem.

Når de er i stand til å danne egne meninger om egen helsehjelp, skal det tillegges vekt. Det gjelder senest fra barnet fyller sju år. Når barnet fyller tolv år, skal det legges stor vekt på hva det mener.

I tillegg kan helsepersonell unntas for plikt til å gi informasjon til foreldrene når det er tungtveiende grunner for det. Det kan for eksempel hjelpe barn som i dag vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter straff fra foreldrene. Unntaket vil gjelde uavhengig av barnets alder. (ANB-NTB)