I løpet av de siste ukene har en lang rekke militærkjøretøyer forflyttet seg fra Fredrikstad og nordover i landet for å delta på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Også søndag melder Statens vegvesen og Forsvaret om militærkolonner rundt på norske veier, blant annet på E6 gjennom distriktet.

Her kan du møte på militærkolonner søndag 21. oktober:

 • 2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Rinnleiret kl. 15.00 – 21.02
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 09.00 – 11.38
 • 9 kolonner E6 Drevjamoen – Støren, fv. 30 Støren – Glåmos kl. 08.00 – 03.09
 • 1 kolonne rv. 3 Elverum – Myklegard, rv. 25 Myklegard – Hamar, E6 Hamar – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 23.40 – 04.51
 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Rygge kl. 03.20 – 04.07
 • 4 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 08.00 – 14.39
 • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum kl. 03.45 – 04.41
 • 2 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum kl. 15.00 – 16.56
 • 1 kolonner rv. 2 Haslemoen – Elverum kl. 19.00 – 19.56
 • 1 kolonne fv. 710 Ørland – Orkanger, E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 12.00 – 15.39
 • 2 kolonner rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 13.00 – 14.56
 • 1 kolonne rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 17.00 – 17.56
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Trondheim kl. 08.00 – 09.32
 • 1 kolonne E6 Trondheim – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 11.30 – 14.51
 • 2 kolonner rv. 3 Rena – Elverum, rv. 3/25 Elverum – Myklegard, rv. 25 Myklegard – Hamar, E6 Hamar – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 01.30 – 06.35 (avvikles natt til mandag)
 • 6 kolonner E6 Rygge – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Hamar, rv. 25 Hamar – Myklegard, rv. 3/25 Myklegard – Elverum, rv. 3 Elverum – Rena kl. 19.00 – 01.38 

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. 

- Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene, skriver Statens vegvesen.