(Moss Avis)

Luftforsvaret skal i uke 34 og 35 drive øvingsaktivitet med helikopter. Det vil medføre støy på kveld- og nattestid, heter det i en pressemelding fra Luftforsvaret.

Øvelsen er en del av et årlig treningsprogram og vil berøre beboere i Østfold og omegn, samt Oslofjorden, Elverum og Rena.