I tidsrommet fra 2. februar til 31. mars er det gitt tillatelse til å felle 87 gauper – rundt en fjerdedel av bestanden i Norge. Dette får NOAH – for dyrs rettigheter til å reagere.

– NOAH og flere miljøorganisasjoner har klaget på vedtak om skyting, men likevel skal en fjerdedel av bestanden nå utryddes.

Gaupebestanden ligger under det nasjonale bestandsmålet og antallet gauper i norsk natur har sunket de siste årene. Dette er nettopp begrunnet i et høyt antall fellinger, sier leder Siri Martinsen. Gaupebestanden ble i fjor anslått til å bestå av 313 individer, et tall som ligger under det nasjonale bestandsmålet. Martinsen mener at politikerne må tørre å stå på dyrenes og naturens side i rovdyrsaken.

– Dette er uverdig miljøvernpolitikk – det er utrydningspolitikk. Altfor mange politikere tør ikke å stå på dyrenes og naturens side – selv ikke flertallet av velgernes side – i rovdyrspørsmålet, sier Martinsen.

En skal felles i jaktområde 1

For jaktområde 1, som innbefatter Oslo, Akershus og Østfold, er det gitt tillatelse til felling av en gaupe. - Kvota var opprinnelig på to dyr, men den 8. januar i år ble en hanngaupe påkjørt av toget i Fet kommune, forteller Christian Hillmann, rådgiver, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Målet for jaktområde 1 er å opprettholde 6 gaupefamilier.

- Dette er gjennomsnittet vi har hatt de siste ti årene. Men tallene varierer mye fra år til år og henger bl.a. sammen med tilgang på mat på vinterstid for gaupene. Hillmann vil uttale seg om fellingstallet på nasjonalt nivå. Det mener han må være opp til politikerne.

- Vi gir våre råd til rovviltnemda, basert på målinger av bestanden i vårt område. Vi har bl.a. hatt et videoprosjekt. Ås Avis har tidligere skrevet om overvåkingskameraer som har filmet gauper i Ås.