På vei inn i Seierstenmarka traff Amta trioen Trygve Gulliksen, Rolf Mæhle og Jon Weydahl.

– Vi har skiltet sti mellom Stupinn og Blylaget. Nå har all tettbebyggelse i Frogn direkte tilgang til det blåmerka hovedstinettet. Dette gir en kanalisert bruk av marka, noe som sikrer at dyreliv -og natur får fred og ro mellom stiene. I tillegg slipper grunneierne å få folk ut på dyrka mark, inn i plantefelt eller inn på tunet, sier Gulliksen.

– Vi har også skiltet en hovedsti mellom Speiderhytta og Seiersten skanse, satt opp 60 stedsnavnskilt med avstander fordelt over hele Frogn, sier primus motor i Frognmarkas venner.

– I tillegg har vi ryddet skiløype mellom Bjerke og Teipa, utbedret havarert bro ved Rørmyr og renovert karttavlen på Veisvingbatteriet, sier Trygve Gulliksen i Frognmarkas venner.