– Folkevalgte får altfor dårlig informasjon om økonomien i Frogn kommune

Ole Scheie er ikke særlig imponert over økonomistyringen i Frogn kommune.