Fortsatt uavklart hvor mye mer det vil koste for Frogn og Nesodden med ny legevakt

Lokalmedisinsk senter stiller stadig Frogns og Nesoddens ordførere overfor utfordringer som må løses snarest, og som uansett løsning kommer til å koste kommunekassene millionbeløp.